Aanvraag BTW nummer duurt langer dan normaal

Sinds december 2017 is het mogelijk om ook BTW terug te vragen voor zonnepanelen die voor 20 juni 2013 zijn gekocht.  Deze ontwikkeling heeft  tot veel extra werk voor de belastingdienst geleid, waardoor het toekennen van een BTW nummer langer duurt dan normaal.

Als reactie hiervoor heeft de belastingdienst het volgende aangegeven:

 

“Sinds het HR-arrest van 15 december 2017 zijn er heel veel aanmeldingen binnen gekomen. Vooral in de laatste twee weken van december was de instroom meer dan het tienvoudige dan normaal. Er wordt langs meerdere wegen hard gewerkt om de voorraad weg te werken. De komende weken wordt een versnelde wegwerking van de voorraad aanmeldingen verwacht. De maximale doorlooptijd voor ‘zonnepaneelondernemers’ is momenteel meer dan 4 weken.”

 

Verwacht mag worden dat als u een aanvraag bij de belastingdienst heeft ingediend, u in de loop van februari een BTW nummer moet hebben ontvangen