Hoe werkt het?

Wanneer u zonnepanelen aankoopt, wordt u door de belastingdienst aangemerkt als ‘BTW-ondernemer’.

Hierdoor moet u aan de belastingdienst over de geproduceerde elektriciteit BTW aan de belastingdienst afdragen. Maar kunt u ook de BTW die u bij de aankoop van de zonnepanelen en op de installatie van die installatie heeft betaald van de belastingdienst weer terug krijgen.

In het eerste jaar worden deze twee bedragen met elkaar verrekend. Omdat de betaalde BTW bij aankoop veel hoger is dan de BTW over de elektriciteitsproductie, kunt u geld van de belastingdienst terug krijgen.

Na het eerste jaar zult u weinig kosten aan uw zonnepanelen installatie hebben. Hierdoor zult u BTW moeten berekenen over de elektriciteit die u produceert. Als deze BTW op jaarbasis lager is dan 1.345 euro, dan wordt dit bedrag door de belastingdienst kwijtgescholden. Hierdoor hoeft u geen BTW aan de belastingdienst te betalen. Deze kwijtscheldingsregeling staat bekend onder de naam ‘kleine ondernemersregeling’. Deze regeling is alleen van toepassing op natuurlijke personen (geen rechtspersonen).

Door de ‘kleine ondernemingsregeling’ heeft u wel het voordeel van de belastingteruggave, maar niet het nadeel van de belastingafdracht.

Let op: Bent u al BTW-ondernemer? 
De kleine ondernemingsregeling van toepassing op al uw BTW inkomsten en -uitgaven.

Hoeveel BTW moet ik over de geproduceerde elektriciteit afdragen?

Om de regeling eenvoudig te houden, heeft het ministerie goedgekeurd dat er met fictieve bedragen gewerkt wordt. Hierbij zoekt de belastingdienst aansluiting bij de capaciteit van zonnepanelen, uitgedrukt in WP (wattpiek).

In onderstaande tabel ziet u de bedragen weergegeven die de belastingdienst hanteert:

Capaciteit van de installatie                              Jaarlijkse BTW afdracht

0  –   1.000  WP                                                                       Eur   20

1.001  –   2.000  WP                                                               Eur   40

2.001  –   3.000  WP                                                               Eur   60

3.001  –   4.000  WP                                                               Eur   80

4.001  –   5.000  WP                                                               Eur 100

 

 

Hoeveel BTW kunt u terug krijgen?

Stel, u koopt een installatie van 12 panelen, die op jaarbasis 2.700 KWh produceert.

De aanschaf en installatie van de installatie en panelen kosten 5.750 euro, inclusief 860 euro BTW. Op jaarbasis moet u over de geproduceerde elektriciteit 60 euro BTW aan de belastingdienst betalen. Deze bedragen worden in het eerste jaar met elkaar verrekend.

 

Over de geproduceerde elektriciteit moet u 60 euro BTW afdragen.
Over uw investering betaalde u 860 euro BTW.
Hierdoor kunt u 800 euro BTW terug vragen.

 

Omdat de verschuldigde BTW over de volgende jaren 60 euro bedraagt,  kunt u gebruik maken van de kleine ondernemersregeling, waardoor deze BTW wordt kwijtgescholden.

Met het terugvragen van de BTW verkleint u de terugverdientermijn van uw installatie met 1 tot 2 jaar.

 

Hoe moet ik de BTW terugvragen?

btw terugvragen
btw terugvragen

Om de BTW terug te krijgen, moet u een aantal zaken regelen:

  • het aanvragen van een BTW nummer
  • per kwartaal een BTW aangifte opstellen en indienen bij de belastingdienst
  • de belastingdienst kan de aangiften controleren. In die situatie moet u de vragenbrieven van de belastingdienst beantwoorden
  • tijdig een aanvraag indienen om geen BTW aangiften meer te hoeven doen
  • bij het niet volledig toekennen van de BTW teruggave bezwaar aantekenen bij de belastingdienst

 

Wij kunnen deze werkzaamheden volledig voor u verzorgen, inclusief het bewaken van de juiste tijdslijnen zodat u niet geconfronteerd wordt met naheffingsaanslagen.

Mogen wij voor u de BTW terug vragen? Meld u dan hier bij ons aan!