Zonnepanelen op een nieuwbouwwoning

Als u als particulier zonnepanelen koopt, dan kunt u het grootste deel van de BTW die u op de aankoop en montage van deze panelen heeft betaald, weer van de belastingdienst terug ontvangen.

Als u zonnepanelen plaatst op een nieuwbouwwoning, dan wordt het nog interessanter. Naast de BTW die u op de aankoop van de zonnepanelen heeft betaald, kunt u ook een deel van de BTW die u op de bouwkosten van uw woning heeft betaald, terug vragen. Afhankelijk van de bouwkosten van uw woning en het aantal panelen dat op de woning geplaatst worden, kan dit voordeel oplopen van Eur 1.500 tot wel Eur 15.000

Zonnepanelen geplaatst op een nieuwbouwwoning
vraag extra BTW terug

De belastingdienst is het niet eens met deze extra mogelijkheid om BTW terug te vragen en heeft de belastingrechter gevraagd of dit juist is. Verschillende rechters hebben aangegeven dat mensen inderdaad de extra BTW terug kunnen krijgen. Een andere rechter heeft gezegd dat dit niet kan.

Doordat verschillende rechters een verschillende uitspraak hebben gedaan, is er nog geen zekerheid. Deze zekerheid zal pas komen als het hoogste rechtsorgaan (De Hoge Raad) hierover een standpunt heeft ingenomen.

Hoe werkt de belastingdienst?

Een uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende kracht, tenzij de BTW aanvraag op dat moment nog niet definitief is afgewikkeld

Verder heeft de belastingdienst voor het terug vragen van de BTW een aantal spelregels opgesteld. Als u zonnepanelen koopt en de BTW terug wilt vragen, dan moet u dat doen vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar dat u de zonnepanelen heeft gekocht. Heeft u bijvoorbeeld in 2019 zonnepanelen gekocht, dan moet u uw BTW vóór 1 juli 2020 terug vragen.

Door deze combinatie moet u, als u een deel van de BTW op uw bouwkosten terug wilt vragen al aktie ondernemen op het moment dat u uw BTW op zonnepanelen terug gaat vragen.

Welke mogelijkheid heb ik ?

Heeft u een nieuwbouwwoning met zonnepanelen, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U vraagt alleen de BTW op uw zonnepanelen terug en laat de discussie over de BTW op de bouwkosten achterwege.
  • U vraagt zowel de BTW op uw zonnepanelen als een deel van de BTW op de bouwkosten terug.
  • U vraagt de BTW op uw zonnepanelen terug. Nadat de belastingdienst aangeeft dat u die BTW terug ontvangt, maakt u bezwaar en vraagt alsnog een deel van de BTW op de bouwkosten terug.

Als u de BTW op de bouwkosten terug vraagt, en dit deel van uw aanvraag wordt nog niet door de belastingdienst gehonoreerd, dan zult u bezwaar en eventueel beroep moeten aantekenen

Als u dat wenst, kunnen wij de volledige aanvraag verzorgen, ook als u alleen de BTW van uw zonnepanelen terug wilt vragen.

Wat zijn de kosten voor onze werkzaamheden ?

Voor onze werkzaamheden werken wij met duidelijke tarieven.

Voor het alleen terug vragen van de BTW op zonnepanelen is onze factuur Eur 125,00 te vermeerderen met 21% BTW.

Voor het terug vragen van de BTW op zonnepanelen en de bouwkosten is onze factuur Eur 325,00 te vermeerderen met 21% BTW.

Wilt u geen extra kosten maken voor het terug vragen van uw BTW op de bouwkosten, dan is dat mogelijk met onze no-cure no-pay mogelijkheid. Hierbij ontvangt u van ons een factuur van Eur 125,00 te vermeerderen met 21% BTW. Als u van de belastingdienst uw BTW over de bouwkosten terugontvangt, dan krijgt u van ons een afsluitende factuur. Deze factuur is 20% van de terug ontvangen BTW van uw bouwkosten.

Op deze manier kunt u zonder zorgen uw BTW door ons terug laten vragen.

Laatste nieuws: Uitspraak Hoge Raad 28 september 2019

Op 28 september 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan op een cassatieverzoek van de belastingdienst. De belastingdienst was het niet eens met een uitspraak in hoger beroep waarin de rechter had besloten dat de belastingdienst een deel van de BTW op de bouwkosten van de woning terug moest betalen en had de Hoge Raad gevraagd om deze uitspraak te vernietigen, waardoor ze niet meer verplicht zouden zijn om de extra BTW uit te betalen. De Hoge Raad heeft aangegeven dat het standpunt van de rechtbank juist was. De belastingdienst moet nu de BTW over een deel van de bouwkosten alsnog terug betalen.

Hoe gaat de belastingdienst met deze uitspraak om?

De belastingdienst volgt de uitspraak van de Hoge Raad niet in alle situaties. Dit komt mede omdat er ook nog een andere zaak aan de Hoge Raad is voorgelegd. Zo lang de Hoge Raad nog geen uitspraak in de andere zaak heeft gegeven, is de belastingdienst terughoudend met het terug betalen van BTW op de bouwkosten van de woning.

Wat betekend dit voor u ?

Vraagt u wel de BTW op de zonnepanelen terug, maar niet de BTW op de bouwkosten, dan weet u zeker dat u dat bedrag niet terug zult ontvangen. Wilt u dus ook de BTW op de bouwkosten terug vragen, dan moet u aktie ondernemen op het moment dat u ook de BTW op de zonnepanelen terug vraagt.

Wij kunnen dit traject voor u uitvoeren, waarbij wij voor de extra BTW teruggave van de zonnepanelen werken op basis van no cure no pay.

Wat zeggen anderen hierover:

Verenging eigen huis

Flynth

Schooten Advies

Alfa Accountants

Grant Thornton

Bentacera

Accountweek

Fiscount

De Boerderij

De Telegraaf