Stand van zaken: BTW teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen

In belastingland leeft al geruime tijd de discussie of, als zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geplaatst worden, ook een deel van de betaalde BTW op de bouwkosten van de woning teruggevraagd kan worden.

In 2017 heeft de belastingrechter geoordeeld dat een ondernemer die in voor 2011 zonnepanelen op zijn nieuwbouwwoning had geplaatst, de BTW op een deel van de bouwkosten van de woning terug kon krijgen.

In latere rechtszaken heeft de belastingrechter geoordeeld dat dit niet van toepassing zou zijn als zonnepanelen gekocht zijn na 2011.

Als de rechters het met elkaar niet eens zijn, dan is het aan de Hoge Raad om een oordeel te geven hoe de belastingwet toegepast moet worden. Voordat de Hoge Raad hier uitspraak over doet, moet er een weg bewandeld worden via de Rechtbank en het Gerechtshof. Daarmee gaat de nodige tijd gepaard.

Op dit moment ligt een casus over BTW teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen voor om door de Hoge Raad behandeld te worden. Voordat een zaak behandeld wordt, wordt door de Advocaat Generaal een advies geschreven bij de stukken voor de Hoge Raad

Op 30 oktober 2020 heeft de Advocaat Generaal zijn advies over dit onderwerp uitgebracht. De conclusie die de Advocaat Generaal in zijn advies geeft, is dat er wel de mogelijkheid bestaat om een deel van de BTW die betaald word bij de aankoop van de nieuwbouwwoning, terug te vragen. Over de hoogte van de teruggave zijn echter nog verschillende opties mogelijk.

Het wachten is nu nog op de daadwerkelijke behandeling van dit verzoek door de Hoge Raad. Pas als de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, ontstaat voor de rechters duidelijkheid over hoe ze de belastingwet toe moeten passen.

Inmiddels heeft de overheid al geanticipeerd op deze uitspraak van de Hoge Raad door bij de Europese Commissie een derogatieverzoek voor de BTW aan te vragen. Als dit verzoek door de Europese Commissie wordt goedgekeurd, dan zal met ingang van 1 januari 2021 alleen nog BTW terug te vragen zijn op investeringen, als deze investering minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt.

Dit betekend voor de aankoop van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning dat het aantal zonnepanelen dat geplaatst wordt, in combinatie met de grootte van de woning, bepalend zal worden in hoeverre er BTW terug gevraagd kan worden.

Heeft u een nieuwbouwwoning met zonnepanelen gekocht en wilt u ook een deel van de BTW die u bij de aankoop van uw woning heeft betaald, terug vragen? Het is dan verstandig om tijdig uw rechten vast te leggen en niet te wachten op de uitspraak van de Hoge Raad.

Wilt u deze aanvraag uitbesteden? Dan kan. Neem gerust contact met ons op.