Stand van zaken: BTW teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen

In belastingland leeft al geruime tijd de discussie of, als zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geplaatst worden, ook een deel van de betaalde BTW op de bouwkosten van de woning teruggevraagd kan worden.

In 2017 heeft de belastingrechter geoordeeld dat een ondernemer die in voor 2011 zonnepanelen op zijn nieuwbouwwoning had geplaatst, de BTW op een deel van de bouwkosten van de woning terug kon krijgen.

In latere rechtszaken heeft de belastingrechter geoordeeld dat dit niet van toepassing zou zijn als zonnepanelen gekocht zijn na 2011.

Als de rechters het met elkaar niet eens zijn, dan is het aan de Hoge Raad om een oordeel te geven hoe de belastingwet toegepast moet worden. Voordat de Hoge Raad hier uitspraak over doet, moet er een weg bewandeld worden via de Rechtbank en het Gerechtshof. Daarmee gaat de nodige tijd gepaard.

Op dit moment ligt een casus over BTW teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen voor om door de Hoge Raad behandeld te worden. Voordat een zaak behandeld wordt, wordt door de Advocaat Generaal een advies geschreven bij de stukken voor de Hoge Raad

Op 30 oktober 2020 heeft de Advocaat Generaal zijn advies over dit onderwerp uitgebracht. De conclusie die de Advocaat Generaal in zijn advies geeft, is dat er wel de mogelijkheid bestaat om een deel van de BTW die betaald word bij de aankoop van de nieuwbouwwoning, terug te vragen. Over de hoogte van de teruggave zijn echter nog verschillende opties mogelijk.

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak in deze casus gedaan.

Hierbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de woning ook gebouwd zou zijn, als daarop geen zonnepanelen geplaatst zouden zijn. Daardoor zijn de bouwkosten van de woning niet gekoppeld aan de zonnepanelen. Hierdoor kon geen BTW op de bouwkosten teruggevraagd worden.

Met deze uitspraak van de Hoge Raad is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid om BTW over bouwkosten van de woning terug te vragen.