Vanaf 1 januari 2023: Zonnepanelen zonder BTW ?

Als zonnepanelen op of nabij een woning worden geplaatst, dan zal met ingang van 1 januari 2023 de aankoop van deze zonnepanelen onder het 0% BTW tarief gefactureerd worden.

Doordat geen BTW op de aankoop van deze panelen betaald wordt, kan er ook geen BTW teruggevraagd worden.

Met de zonnepanelen wordt energie opgewekt, welke deels (tijdelijk) teruggeleverd wordt aan het openbare net. Om deze reden wordt iedere eigenaar van zonnepanelen aangemerkt als BTW ondernemer. Deze regeling wijzigt niet.

Uitzondering nieuwbouwwoningen

Als de zonnepanelen onderdeel zijn van een nieuwbouwwoning, dan zijn de zonnepanelen een onderdeel van de woning. Over de totale bouwkosten van deze woning wordt 21% BTW in rekening gebracht. Er geldt dus geen uitzondering voor de zonnepanelen.

Voor deze mensen blijft de mogelijkheid bestaan om de aan de zonnepanelen toe te rekenen BTW terug te vragen bij de belastingdienst