Kleine ondernemersregeling mogelijk eenvoudiger

Op 12 juli heeft het ministerie van financiën, op vragen van een brief uit de tweede kamer, aangegeven dat de kleine ondernemingsregeling blijft bestaan.
Wel wordt nagedacht om deze regeling te vereenvoudigen.
Hoe de vereenvoudigde regeling er uit zal gaan zien, is nog niet bekend:


Bron: MvF, 12 juli 2016, 2016-0000080249:
Kleine ondernemersregeling mogelijk eenvoudiger
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) is niet van plan om de kleine ondernemersregeling af te schaffen.
Wel beziet hij in meer algemene zin de mogelijkheid om de huidige regeling verder te vereenvoudigen.
Nader onderzoek zal duidelijk maken of daar mogelijkheden toe zijn, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.
De kleine ondernemersregeling verleent een vermindering van belasting aan kleine ondernemers.
Deze vermindering is maximaal even groot als de door de kleine ondernemer af te dragen btw en kan niet hoger zijn dan € 1.345. .
In dat laatste geval kan de kleine ondernemer verzoeken om ontheven te worden van administratieve verplichtingen.