Zonnepanelen. Heeft de belastingdienst uw BTW al terugbetaald?

Particulieren die zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de BTW die zij bij aankoop hebben betaald, grotendeels van de belastingdienst terug krijgen.

Dit is het gevolg van het zgn. “Fuchs” arrest. In 2013 heeft het Hof van Justitie bepaald dat als de energie die met zonnepanelen wordt opgewekt (gedeeltelijk) aan het openbare net wordt geleverd, je voor de BTW als ondernemer wordt aangemerkt. Een ondernemer moet over de opgewekte elektriciteit BTW aan de belastingdienst betalen en kan daardoor al de BTW die hij op de aankoop en installatie van de zonnepanelen heeft betaald, weer van de belastingdienst terug krijgen.

De BTW is een europese belasting en Nederland was hierdoor gedwongen om deze regeling ook in te voeren. Dit tot onvrede van de Nederlandse overheid.

Met name in de aanvangperiode was de belastingdienst terughoudend met het verlenen voor deze teruggave, voor zover de zonnepanelen aangekocht waren voor 20 juni 2013. De belastingdienst stelde zich hierbij op het standpunt dat als iemand de BTW terug wil vragen, hij dat gedaan moest hebben binnen een maand nadat de zonnepanelen waren aangekocht. Werd de BTW later teruggevraagd, dan had je als particulier pech.

Over dit standpunt van de belastingdienst zijn de afgelopen jaren veel rechtszaken gevoerd, zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof. Als een van de partijen door de rechter in het gelijk werd gesteld, dan werd door de “verliezer” de zaak aanhanging gemaakt bij een hogere rechter.

Binnen de Nederlandse Rechtspraak is de Hoge Raad de hoogste rechter die over geschillen mag vonnissen. Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan om te bepalen of het standpunt van de belastingdienst juist is.

In deze uitspraak heeft de belastingdienst bepaald dat er geen wettelijke termijn is waarin particulieren verplicht zijn om hun BTW terug te vragen. Als door de belastingdienst een aangiftebiljet is uitgereikt, dan staat op dat formulier een uiterste inlevertemijn. Pas als die uiterste inlevertermijn wordt overschreden, is er sprake van het te laat terugvragen van de BTW.

Door deze uitspraak staat is het dus mogelijk om alsnog de betaalde BTW over de aankoop van zonnepanelen terug te vragen. Dit verzoek wordt dan ambtshalve door de belastingdienst beoordeeld. Deze verzoeken kunnen met een terugwerkende kracht van vijf jaar bij de belastingdienst neergelegd worden.

Deze vijf jaar betekend dus dat BTW die betaald is in het jaar 2012 voor eind 2017 teruggevraagd moet worden. BTW die betaald is in 2013 moet voor eind 2018 teruggevraagd worden enz.

Heeft u sinds 2012 zonnepanelen gekocht, maar de BTW nog niet terug gevraagd, dan heeft u dus nog een paar weken tijd om dit te regelen.

https://btwopzonnepanelen.nl/zonnepanelen-gekocht-20-juni-2013/