Zonnepanelen & Administratieve vrijstelling

Wat houdt de administratieve vrijstelling in?

Als u alleen ondernemer voor de BTW bent met uw zonnepanelen, dan zal de af te dragen BTW na het jaar dat u de zonnepanelen heeft aangeschaft zo klein zijn, dan de BTW die u over de stroom aan de belastingdienst zou moeten betalen, door de belastingdienst wordt kwijtgescholden (kleine ondernemingsregeling). zonnepanelen administratieve vrijstelling

Ook als dit BTW bedrag door de belastingdienst wordt kwijtgescholden, moet u als BTW ondernemer nog wel BTW aangifte doen. Doet u geen aangifte, dan zal de belastingdienst met een naheffingsaanslag voor de BTW komen.

Om te zorgen dat u geen BTW aangifte meer hoeft te doen, kunt u bij de belastingdienst een vrijstelling van de administratieve verplichting aanvragen. Deze wordt verleend als u structureel geen BTW aan de belastingdienst hoeft te betalen.

De belastingdienst stuurt een schriftelijke bevestiging als ze deze vrijstelling verlenen. De ingangsdatum van de vrijstelling is in het algemeen 1 januari van het volgende jaar.

Nadat de belastingdienst de vrijstelling heeft verleend, hoeft u met ingang van de aangegeven datum geen BTW aangifte meer te doen en stopt de ‘administratieve rompslomp’.

In het dagelijks spraakgebruik wordt ook wel gesproken van ‘het afmelden van ondernemer voor de BTW’. Dit is echter niet juist. Met de zonnepanelen blijft u wel BTW ondernemer, maar u hoeft geen BTW aangifte meer te doen.