Zonnepanelen gekocht tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 ?

De belastingdienst heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat als u zonnepanelen heeft aangekocht voor 20 juni 2013, u geen recht heeft op teruggave van de BTW die u voor deze zonnepanelen heeft betaald.

Zij waren van mening dat de uitspraak van het Hof van Justitie, waardoor particulieren wel de BTW terug kunnen vragen, geen terugwerkende kracht heeft.
Het Hof van Justitie heeft deze uitspraak op 20 juni 2013 gedaan.    (Hier vindt u de uitspraak van het Hof van Justitie)

Is voor deze datum zonnepanelen aangekocht en was de BTW niet op tijd teruggevraagd, dan verviel volgens de belastingdienst uw recht op terugbetaling van uw BTW.

Over dit standpunt heeft de afgelopen jaren veel belastingzaken plaatsgevonden. De Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) heeft op 15 december 2017 zijn oordeel over deze discussie geveld.

Hierbij heeft de Hoge Raad bepaald dat de uiterste inleverdatum die op het aangiftebiljet vermeld staat bepalend is of een aangifte tijdig is ingediend of niet.

Dit betekend dat de belastingdienst alsnog de betaalde BTW op zonnepanelen moet uitbetalen, ook als de panelen voor 20 juni 2013 zijn gekocht.

 

Heeft u voor 20 juni 2013 zonnepanelen aangekocht, en de BTW (nog) niet teruggekregen ?

Wij kunnen uw aanvraag voor teruggave van uw BTW verder oppakken.

Ook als uw aanvraag eerder is afgewezen, willen wij uw aanvraag verder oppakken.

Neem nu contact met ons op.

Let op de tijdslijnen:

Wenst u over het jaar 2012 nog BTW terug te vragen, dan moet deze aanvraag voor het einde van 2017 bij de belastingdienst zijn neergelegd. Hiervoor is dus nog kort tijd.

Wordt deze vraag pas in 2018 bij de belastingdienst neergelegd, dan bent u definitief te laat!!

 

Aantrekkelijk aanbod voor u:

Wij vragen uw BTW over 2012 en 2013 terug op op basis van no-cure no-pay.

Dit betekend dat, zolang u uw BTW over 2012 en 2013 nog niet terug gekregen heeft, u voor onze werkzaamheden geen kosten verschuldigd bent.

Pas als de belastingdienst besluit dat u de BTW over 2012 of 2013 terug krijgt, ontvangt u van ons een factuur. Wij rekenen hiervoor een vast bedrag van Eur 125 (excl. BTW) .

 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Geef dan nu uw gegevens aan ons door.