Zonnepanelen gekocht tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 ?

De belastingdienst heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat als u zonnepanelen heeft aangekocht voor 20 juni 2013, u geen recht heeft op teruggave van de BTW die u voor deze zonnepanelen heeft betaald.
Zij waren van mening dat de uitspraak van het Hof van Justitie, waardoor particulieren wel de BTW terug kunnen vragen, geen terugwerkende kracht heeft.
Het Hof van Justitie heeft deze uitspraak op 20 juni 2013 gedaan.    (Hier vindt u de uitspraak van het Hof van Justitie)

Onlangs heeft het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch zich over dit standpunt van de belastingdienst uitgelaten.

Hierbij heeft het gerechtshof geoordeeld dat de belastingdienst particulieren met zonnepanelen anders behandeld dan andere ondernemers die BTW plichtig zijn en dat is niet toegestaan. De belastingdienst moest alsnog de gevraagde BTW terug betalen.

(Uiteraard) is de belastingdienst het hier niet mee eens. Op de valreep hebben ze tegen deze uitspraak van het gerechtshof cassatie aangetekend. Dit betekend dat de Hoge Raad nog eens naar deze uitspraak moet kijken. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland.

Als de Hoge Raad het standpunt van het gerechtshof bevestigd, dan zal de belastingdienst ook BTW terug moeten betalen voor zonnepanelen welke voor 20 juni 2013 zijn gekocht.

 

Heeft u voor 20 juni 2013 zonnepanelen aangekocht?

Dan staat u voor een dilemma.

Als u nu bij de belastingdienst de BTW van voor 20 juni 2013 terugvraagt, dan zal deze teruggave door de belastingdienst worden geweigerd.

Als u wacht op de uitspraak van de Hoge Raad, dan bent u mogelijk te laat.

Als de Hoge Raad de terugwerkende kracht ook goedkeurt, dan geldt hiervoor een maximale termijn van vijf jaar. Zou de uitspraak van de Hoge Raad lang op zich laten wachten, dan kan de termijn van vijf jaar versteken zijn waardoor u uw aanvraag te laat indient.

 

Wij bieden voor u een oplossing:

BTWopZonnepanelen.NL biedt voor u een oplossing.

Als u zonnepanelen heeft gekocht tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013, dan vragen wij nu uw BTW onder voorbehoud bij de belastingdienst terug.

 Wij bieden voor u de oplossing
Wij bieden voor u de oplossing

Deze teruggaaf wordt pas definitief op het moment dat de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof heeft bevestigd.

Mocht de Hoge Raad besluiten dat het standpunt van het gerechtshof niet juist was, dan krijgt u uw betaalde BTW dus niet terug.

 

Heeft u eerder uw BTW terug gevraagd en is uw aanvraag afgewezen? Ook dan kunnen wij u helpen.

 

Aantrekkelijk aanbod voor u:

Wij vragen uw BTW over 2012 en 2013 terug op op basis van no-cure no-pay.

Dit betekend dat, zolang u uw BTW over 2012 en 2013 nog niet terug gekregen heeft, u voor onze werkzaamheden geen kosten verschuldigd bent.

Pas als de belastingdienst besluit dat u de BTW over 2012 of 2013 terug krijgt, ontvangt u van ons een factuur. Wij rekenen hiervoor een vast bedrag van Eur 125 (excl. BTW) .

 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Geef dan nu uw gegevens aan ons door.