Zonnepanelen & Naheffingsaanslag

Wanneer kan ik van de belastingdienst een naheffingsaanslag voor de BTW verwachten ?

Als u zich met uw zonnepanelen als ondernemer voor de BTW heeft aangemeld, moet u per kalenderkwartaal BTW aangifte doen, tot het moment dat de belastingdienst daarvoor vrijstelling heeft verleent.zonnepanelen naheffingsaanslag

Deze aangifte moet binnen een maand na afloop van elk kalenderkwartaal worden ingediend.

Als vergeten wordt om deze BTW aangifte in te dienen, dan zal de belastingdienst zelf een grove schatting maken van het BTW bedrag dat u moet betalen.

De ervaring geeft aan dat de belastingdienst in zo’n situatie een naheffingsaanslag oplegt van Eur 2.500 tot Eur 5.000 per kalenderkwartaal.

Naast het opleggen van de naheffingsaanslag zal de belastingdienst aan u ook twee boetes opleggen.

De eerste boete heeft betrekking op het niet tijdig doen van de BTW aangifte en de tweede boete heeft betrekking op het niet tijdig betalen van de naheffingsaanslag.

 

De naheffingsaanslag kunt u verlagen door alsnog de BTW aangifte in te dienen en te verzoeken om de naheffingsaanslag te verlagen tot het bedrag waarvoor u aangifte heeft gedaan.

De boete voor het niet tijdig doen van de BTW aangifte blijft staan en moet u gewoon betalen.