Zonnepanelen op een nieuwbouw woning

Door recente uitspraken van de belastingrechter kunnen mensen die zonnepanelen plaatsen op een nieuwe woning, nu extra BTW terug vragen.

De hoogte van dit BTW bedrag is afhankelijk van de bouwkosten van de woning, de grootte van de woning en het aantal panelen dat geplaatst wordt.

Extra BTW teruggaaf bij zonnepanelen op nieuwbouwwoning

Wat dit voor verschil uitmaakt, kan aangegeven worden met het volgende voorbeeld:

Iemand heeft een bestaande woning en plaatst daarop 12 zonnepanelen met een capaciteit van 300 Wp. Afhankelijk van het investeringsbedrag kan op deze aankoop ongeveer Eur 700 BTW teruggevraagd worden.

Als deze zonnepanelen op een nieuwbouwwoning van ca. Eur 350.000 wordt geplaatst, dan kan het bedrag van de BTW teruggave oplopen tot ca. Eur 6.000

Het terugvragen van de BTW in deze situatie is maatwerk. Aan de hand van de bouwtekeningen van de woning en de ontvangen facturen kan bepaald worden hoe groot de BTW teruggave kan worden.

BTWopZonnepanelen.NL heeft voor nieuwbouwwoningen een speciale teruggaaf pakket ontwikkeld. Voor een vast bedrag van Eur 325,= (Excl. BTW) regelen wij deze BTW aanvraag voor u.

Belangrijk hierbij is ook om naar de toekomst te zien. De kleine ondernemingsregeling voor de BTW zal met ingang van 2020 verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een alternatieve regeling. Wij kunnen u uitleggen wat deze nieuwe regeling voor u gaat betekenen en hoe u daar mee om moet gaan.

Als u zonnepanelen op een nieuwbouwwoning heeft geplaatst en u heeft daarvan de BTW nog niet terug gevraagd, dan kunt u nog tot 30 juni 2019 met onbeperkte terugwerkende kracht uw BTW terug vragen.

Na deze datum moeten aanvragen binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht, de BTW teruggevraagd worden. (Aankopen in 2019 moeten dus voor 1 juli 2020 worden aangevraagd.

Mogen wij voor u uw BTW terug vragen? Neem dan nu contact met ons op.