Veel gestelde vragen

btw zonnepanelen vragen
btw zonnepanelen vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over zonnepanelen en het terugvragen van de BTW 

 

Door een uitspraak op 20 juni 2013 van het Hof van Justitie in Luxemburg valt de levering van elektriciteit aan het openbaar net onder de BTW regeling. In zijn antwoord op kamer vragen heeft de minister van Financiën op 25 september 2013 bevestigd dat deze uitspraak ook in Nederland van toepassing is.

Wat betekent dit voor mij?

Over de energie die met de zonnepanelen geleverd wordt, moet BTW berekend worden. Hier staat tegenover dat u de BTW die u over de zonnepanelen en de installatiekosten heeft betaald, weer terug kunt vragen. Het bedrag dat u in zonnepanelen investeert wordt daardoor kleiner.

Hoe kan ik de BTW die ik betaald heb op mijn zonnepanelen weer terug vragen?

Allereerst moet u bij de belastingdienst een BTW nummer aanvragen. Nadat u dit nummer van de belastingdienst heeft ontvangen, moet u na afloop van het kalenderjaar bij de belastingdienst een BTW aangifte indienen.

Moet ik dat elk jaar doen?

Een BTW ondernemer moet elk jaar of elk kwartaal BTW-aangifte bij de belastingdienst doen. Als duidelijk is dat u niet elk jaar BTW  hoeft af te dragen, kunt u hiervoor vrijstelling bij de belastingdienst aanvragen.

Hoe weet ik of ik niet ieder jaar BTW hoef te betalen?

Voor (particuliere) ondernemers die elk jaar maar een klein bedrag aan BTW aan de belastingdienst moeten betalen, is een speciale regeling gemaakt. Deze regeling staat bekend als de kleine ondernemingsregeling. Is het bedrag dat u aan BTW af moet dragen lager dan 1.345 euro, dan wordt deze BTW door de belastingdienst kwijtgescholden. Bij de huidige energieprijzen bereikt u dit bedrag pas  als er meer dan 150 zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

Ik heb al een bedrijf. Heb ik ook recht op deze kwijtschelding?

Deze kleine ondernemingsregeling is van toepassing op het totale bedrag dat u op jaarbasis aan BTW moet afdragen. Als er naast de zonnepanelen nog andere ondernemingen zijn, dan moet het BTW bedrag van deze verschillende bedrijven bij elkaar opgeteld worden.

Onze vereniging van eigenaren (VVE) wil zonnepanelen aankopen. Kan deze vereniging ook de BTW terug krijgen?

Het terug vragen van de BTW is gekoppeld aan het terug leveren van elektriciteit aan het openbare net en niet aan de rechtsvorm. Hierdoor kan een vereniging van eigenaren ook de betaalde BTW op zonnepanelen terug krijgen. De kleine ondernemingsregeling is echter alleen van toepassing op natuurlijke personen. Een stichting, vereniging, B.V., Coorporatie en dergelijke komen hier niet voor in aanmerking. Dit betekent dat deze rechtspersonen, als zij de betaalde BTW op zonnepanelen bij de belastingdienst terug vragen, elk jaar een (klein) BTW bedrag aan de belastingdienst moeten betalen.

Wanneer krijg ik mijn BTW terug?

De factuurdatum van de aankoop van de zonnepanelen is van belang voor wanneer u de BTW weer terug kunt krijgen. Na afloop van het kalenderkwartaal waarin deze rekening is opgesteld, kan de BTW aangifte naar de belastingdienst worden verstuurd. Vervolgens kan de belastingdienst de BTW aangifte controleren en een kopie van de facturen opvragen. Nadat de aangifte is goedgekeurd, wordt de BTW pas terug betaald. Dit ligt in het algemeen ca. 1 tot 2 maanden na afloop van het kwartaal.

Als u bijvoorbeeld in april de factuur ontvangen heeft van de aankoop van de zonnepanelen, is de teruggave in augustus. Heeft u de factuur ontvangen in juli, dan is de teruggave in november.

Ik hoor iets over de nieuwe kleine ondernemingsregeling. Wat is dat?

Bij de  “oude” kleine ondernemingsregeling hoeft geen BTW aan de belastingdienst betaald te worden als op jaarbasis minder dan Eur 1.345 BTW aan de fiscus moet worden betaald. In de praktijk valt elke eigenaar van zonnepanelen onder deze regeling, tenzij er nog andere BTW activiteiten zijn.

Met ingang van 1 januari 2020 komt deze regeling te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe regeling waardoor geen BTW aangifte ingevuld hoeft te worden als om jaarbasis minder dan Eur 20.000 omzet gemaakt wordt.

Om deze omzet met zonnepanelen te halen, moeten er meer dan 800 panelen geplaatst worden. De meeste particulieren zullen dit aantal niet plaatsen.

Een aandachtspunt bij deze regeling is nog wel het BTW bedrag dat voor de aankoop van de panelen teruggevraagd is. Is deze teruggaaf hoger dan  Eur 2.500, dan gelden nog speciale spelregels. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met mij op.

Voor welke jaren kan ik mijn BTW terug vragen?

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de spelregels voor het terug vragen van de BTW gewijzigd. U kunt uw BTW nog terug vragen  tot een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin u de panelen heeft gekocht. Dit betekend dat u de BTW op zonnepanelen welke u in 2019 heeft gekocht, uiterlijk tot 30 juni 2020 terug kunt vragen.

Hoe lang blijft deze regeling bestaan?

De BTW is een Europese regeling. Nederland is altijd tegen deze teruggaaf mogelijkheid geweest, maar kon de BTW regeling niet eenzijdig aanpassen.

Wat betekent dit voor mijn aangifte inkomstenbelasting?

De levering van energie met zonnepanelen wordt alleen voor de BTW als onderneming aangemerkt. Voor de inkomstenbelasting wordt u niet als ondernemer aangemerkt. U hoeft dan ook geen inkomstenbelasting over de opgewekte energie te betalen.

Moet ik mij inschrijven bij de kamer van koophandel?

Omdat u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hoeft u zich niet met de zonnepanelen bij de kamer van koophandel in te schrijven.

Welke kosten brengt de belastingdienst in rekening voor het aanvragen van een BTW nummer?

De belastingdienst brengt geen kosten in rekening voor het aanvragen van een BTW nummer.

Ik zit niet op al deze rompslomp te wachten. Hoe kan ik deze zaken het beste regelen?

BTWopzonnepanelen.nl kan dit werk voor u uit handen nemen. Zij zorgen voor de aanvraag van het BTW nummer, het indienen van de BTW aangifte en de aanvraag voor de vrijstelling van de jaarlijkse aangifte.

Waarom zou ik deze teruggave aan BTWopZonnepanelen.nl uitbesteden?

BTWopZonnepanelen.nl is een initiatief van Bouma Advies & Consultancy uit Grou.  Dit bedrijf heeft vanaf het eerste moment dat duidelijk was dat particulieren de BTW op hun zonnepanelen terug konden vragen, zijn diensten op basis van no cure – no pay aangeboden. Wij hebben over het gehele land voor veel mensen de BTW terug gevraagd en beschikken met ons bedrijf over veel kennis over het juist aanvragen van deze teruggave.

BTWopZonnepanelen.nl werkt NIET met automatische incasso’s. Hierdoor blijft u zelf baas over uw eigen bankrekening.

Wat voor kosten moet ik betalen als ik deze werkzaamheden uitbesteed?

BTWopzonnepanelen.nl rekent een vast bedrag van 125 euro (exclusief BTW) om voor u het gehele traject voor het terug vragen van de BTW te regelen. Bij de opstart van onze werkzaamheden ontvangt u hiervoor van ons een factuur.

Ik wil de BTW nu laten terugvragen, Kan dat?

Als u nu uw BTW door ons terug wilt laten vragen, dan kan dat.   btw zonnepanelen terugvragen
Wij zullen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk oppakken.

Mijn vraag staat hier niet bij. Waar kan ik antwoord krijgen op mijn vragen?

BTWopzonnepanelen is een initiatief van Bouma Advies & Consultancy uit Grou. Heeft u meer vragen, dan kunt u die via deze link contact met ons opnemen.