Zonnepanelen & BTW terugvragen

Hoe vraag ik de BTW op mijn zonnepanelen terug? zonnepanelen BTW terugvragen

Als u de BTW op uw zonnepanelen terug wilt vragen, moet u een aantal zaken regelen:

– u moet bij de belastingdienst een BTW nummer aanvragen

– u moet uw bankrekeningnummer aan de belastingdienst doorgeven

– u moet elk kwartaal een BTW aangifte bij de belastingdienst indienen

– u moet vragen van de belastingdienst beantwoorden over de ingediende BTW aangifte

– u moet een vrijstelling aanvragen om te zorgen dat u na afloop van het eerste jaar geen BTW aangifte meer hoeft te doen.

Voor al deze handelingen gelden tijdslijnen. Als u bijvoorbeeld uw BTW aangifte te laat indient, kan de belastingdienst hiervoor een boete opleggen.

Als u de aanvraag voor teruggave van BTW uit handen wilt geven, dan zijn wij hiervoor de juiste partij.  Wij hebben ruime ervaring in het terug vragen van de BTW en weten de juiste wegen tijdig te bewandelen.

Als wij uw BTW terug mogen vragen, download dan hier het inventarisatieformulier

Mail dit formulier, samen met een kopie van de factuur en uw legitimatiebewijs naar: zonnepanelen@bouma-advies.nl

Wilt u deze gegevens liever uw gegevens per post opsturen? Dan kan natuurlijk ook.

Ons adres is:

BTWopZonnepanelen.NL

De Fisker 4

9001 NW Grou