Wat betekent de “nieuwe kleine ondernemingsregeling” voor mij?

We zijn inmiddels een aantal maanden verder in 2020 en hebben ervaring opgedaan met de nieuwe kleine ondernemingsregeling.

Een eigenaar van zonnepanelen wordt voor de BTW aangemerkt als ondernemer. Hierdoor moet hij over al zijn opgewekte energie BTW aan de belastingdienst betalen.

De hoogte van dit BTW bedrag is gekoppeld aan de capaciteit van de totale installatie. Stel dat de capaciteit van de installatie 6.500 WP is, dan moet per kalenderjaar Eur 140 BTW aan de belastingdienst betaald worden.

De oude KOR-regeling:

Bij de oude KOR-regeling, waaraan particulieren met zonnepanelen standaard aan meededen, was er sprake van een kwijtscheldingsregeling.

Als over een kalenderjaar minder dan Eur 1.345 BTW aan de belastingdienst moest worden betaald, werd dat bedrag kwijtgescholden. In de praktijk betekende dit dat er na het jaar van aankoop van de zonnepanelen geen BTW meer aan de belastingdienst betaald hoeft te worden.

De nieuwe KOR-regeling:

Bij de nieuwe KOR-regeling is er geen sprake meer van een kwijtschelding waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Hierdoor moet elk jaar het BTW forfait (in bovenstaand voorbeeld Eur 140) aan de belastingdienst betaald worden.

Om te voorkomen dat iemand elk jaar dit bedrag aan de belastingdienst moet betalen, kan bij de nieuwe regeling een vrijstelling aangevraagd worden.

Als deze vrijstelling wordt toegekend, hoeft geen BTW aangifte meer ingevuld te worden en kan ook geen BTW meer teruggevraagd worden.

Voor de meeste mensen is deze situatie vergelijkbaar met de situatie zoals die tot 31 december 2019 van toepassing was.

Verschil tussen beide regelingen:

Op het eerste oog zit er dus weinig verschil in het effect van beide regelingen.

In de praktijk pakt een en ander toch anders uit.

Met name als iemand voor de tweede keer zonnepanelen wil kopen, bv doordat een systeem wordt uitgebreid of als een verhuist wordt naar een andere woning.

Dat komt doordat als iemand gebruik maakt van de nieuwe vrijstelling en opnieuw de BTW terug wil vragen, dan geldt de nieuwe keuze voor minimaal drie jaar.

Bij de aankoop van de nieuwe set panelen, kan dus in het jaar van aanschaf het grootste deel van de betaalde BTW teruggevraagd worden, maar moet in de volgende twee jaren elk jaar het BTW forfait aan de belastingdienst betaald worden.

Pas na het derde jaar kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de nieuwe KOR-regeling.

Een tweede punt van aandacht is de hoogte van het BTW bedrag dat op de aanschaf teruggevraagd wordt. Als dit bedrag hoger is dan Eur 2.500 en u wilt gebruik maken van de nieuwe KOR-regeling, dan moet u een deel van de ontvangen BTW aan de belastingdienst terug betalen. In die situatie kan het aantrekkelijker zijn om nog minimaal vier jaar BTW aangifte te doen en een bedrag aan de belastingdienst betalen, voordat de nieuwe KOR – regeling aangevraagd wordt.

Mocht u tegen vragen aanlopen over dit onderwerp, stel ons dan gerust een vraag.