Belastingdienst betaalt BTW over het 2e kwartaal 2017 terug

Wanneer u BTW aangifte voor uw zonnepanelen heeft gedaan, dan begint de belastingdienst vandaag (13 juli  2017) met de uitbetaling van de BTW over het tweede kwartaal van 2017.

Heeft u zonnepanelen gekocht, maar de BTW nog niet terug gevraagd?

BTWopZonnepanelen.NL kan uw totale BTW aanvraag regelen voor een vast bedrag.

Wij zorgen van Aanvraag tot Vrijstelling  de volledige correspondentie met de belastingdienst.

En heeft u dan nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Zet ons nu voor u aan het werk door contact met ons op te nemen of onze gratis app te downloaden:

Het downloaden van deze app kan door te klikken op een van onderstaande links:

I – tunes (Apple)

appstore
https://itunes.apple.com/us/app/btw-op-zonnepanelen/id979916636?l=nl&ls=1&mt=8

 

Android store:

androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=nl.springmorning.info.BTWOpZonnepanelen

Vraag NU uw betaalde BTW over het 2e kwartaal 2017 terug !

Heeft u in het tweede kwartaal van 2017 zonnepanelen gekocht?

 

Vanaf vandaag  is het mogelijk om de BTW aangifte over het tweede kwartaal naar de belastingdienst te sturen en daarmee uw BTW terug te vragen.

Voor klanten van BTWopZonnepanelen.NL hebben wij deze aangiften al verzonden, zodat zij zo spoedig mogelijk hun geld terug kunnen ontvangen.

Wilt u dat wij deze aanvraag ook voor u oppakken? Neem dan contact met ons op.

Investeringsaftrek voor zonnepanelen

Als een ondernemer binnen zijn eigen bedrijf zonnepanelen aankoopt, dan hij voor de inkomstenbelasting aanspraak maken op de investeringsaftrek.

De investeringsaftrek is een fictieve kostenpost waardoor er minder belasting betaald moet worden.

Als zonnepanelen op een woning geplaatst werd, ontstond de discussie of de zonnepanelen (door natrekking) onderdeel was van de woning.

Als dat zo was, dan verviel het recht op de investeringsaftrek, om dat die regeling niet voor woningen geldt.

De staatssecretaris van financiën heeft nu duidelijkheid gegeven op deze vraag.

Bij aankoop van zonnepanelen door ondernemers bestaat er recht op de investeringsaftrek, mits er geen sprake is van geïntegreerde zonnepanelen.

 

Omdat de investeringsaftrek alleen mogelijk is voor mensen die ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn, geldt deze regeling niet voor particulieren die zonnepanelen aankopen.

 

(Bron: besluit staatssecretaris nr. 2016-101667)

 

 

Investeringszekerheid voor de salderingsregeling

 

salderingsregelingsalderingsregeling

Als op een zonnige dag meer energie wordt opgewekt, dan er op dat moment in de woning wordt verbruikt, dan wordt de overtollige energie aan het openbare net geleverd.

Deze energie wordt “weggestreept” tegen elektriciteit die op een ander moment weer van het net wordt afgenomen.

Hierdoor hoeft u uw energiebedrijf alleen te betalen over het verschil tussen de afgenomen en de geleverde elektriciteit.

Deze regeling wordt de salderingsregeling genoemd.

 

Door deze salderingsregeling vertegenwoordigd iedere opgewekte Kwh een waarde van ongeveer € 0,20, waardoor investering in zonnepanelen aantrekkelijk is.

De salderingsregeling is in ieder geval geldig tot 2020. Voor de periode na die tijd moet het ministerie van economische zaken nog besluiten hoe ze met deze regeling om zullen gaan.

Energie agenda

Op 7 december 2016 heeft minister Kamp de energie agenda uitgebracht. In deze energie agenda heeft hij o.a. het volgende aangegeven:

“aanpassing van de salderingsregeling gaat sowieso gepaard met een overgangsregeling om investeringszekerheid te borgen”

Voor mensen die gebruik maken van de zgn. postcoderoos regeling is is de wetgeving een investeringszekerheidstermijn ingebouwd van 15 jaar.

Als deze zelfde termijn gaat gelden voor de investering van zonnepanelen door particulieren, dan blijft de aankoop van zonnepanelen financieel interessant.

klik hier voor het onderdeel van de energie agenda

klik hier voor de gehele energie agenda

 

 

 

 

 

Kleine ondernemersregeling mogelijk eenvoudiger

Op 12 juli heeft het ministerie van financiën, op vragen van een brief uit de tweede kamer, aangegeven dat de kleine ondernemingsregeling blijft bestaan.
Wel wordt nagedacht om deze regeling te vereenvoudigen.
Hoe de vereenvoudigde regeling er uit zal gaan zien, is nog niet bekend:


Bron: MvF, 12 juli 2016, 2016-0000080249:
Kleine ondernemersregeling mogelijk eenvoudiger
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) is niet van plan om de kleine ondernemersregeling af te schaffen.
Wel beziet hij in meer algemene zin de mogelijkheid om de huidige regeling verder te vereenvoudigen.
Nader onderzoek zal duidelijk maken of daar mogelijkheden toe zijn, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.
De kleine ondernemersregeling verleent een vermindering van belasting aan kleine ondernemers.
Deze vermindering is maximaal even groot als de door de kleine ondernemer af te dragen btw en kan niet hoger zijn dan € 1.345. .
In dat laatste geval kan de kleine ondernemer verzoeken om ontheven te worden van administratieve verplichtingen.
Eigenaren zonnepanelen krijgen mogelijk onterechte aanslag omzetbelasting

De belastingdienst  heeft vandaag onderstaand bericht gepubliceerd:

 

Ongeveer 2.000 eigenaren van zonnepanelen krijgen mogelijk deze week een onterechte aanslag omzetbelasting hoewel ze eerder een ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ hebben gekregen.

De aanslag waarover het gaat, heeft als datum 28 mei 2016.

Excuusbrief
Als ten onrechte een naheffingsaanslag wordt opgesteld, stuurt de Belastingdienst een excuusbrief.

In dat geval hoeft de aanslag niet betaald te worden. U krijgt dan een nihilaanslag met als datum 3 juni 2016.

Belastingdienst verstuurd correctiebrieven aangifteplicht

Begin deze maand zijn een groot aandeel zonnepanelenbezitters verblijdt met een brief van de belastingdienst, waarin aangekondigd werd dat zij BTW aangifte moesten doen, ondanks dat aan hun eerder een vrijstelling was verleend.

Al snel bleek dat hier door de belastingdienst een fout was gemaakt. Op de site van de belastingdienst is op 13 april dan ook een bericht geplaatst dat de belastingdienst de oorzaak van deze fout uit zou zoeken.

Mensen die ten onrechte zo’n brief hadden ontvangen, hoefde verder geen aktie te ondernemen.

 

Vandaag is door de belastingdienst een correctiebrief  verzonden, waarin ze een en ander weer recht zetten.

Een kopie van deze brief treft u hier aan.

 

 

BTW teruggave zonnepanelen ook in 2016 mogelijk

Als u in 2016 zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW bij de belastingdienst blijven terug vragen.

In het belastingplan 2016 wordt aan deze teruggave niet getornd. Hierdoor krijgt deze teruggave een structureel karakter.

 

BTW zonnepanelen 2016

Mensen die zonnepanelen aankopen, hebben hierdoor geen last van de BTW verhoging op het plaatsen van zonnepanelen. Op 1 juli 2015 is dit BTW tarief verhoogd van 6 procent naar 21 procent.

Hierdoor is de installatie van zonnepanelen wel duurder geworden, maar dit hogere bedrag kunt u weer van de belastingdienst terugkrijgen, zodat u per saldo niet meer geld kwijt bent.

 

Uit het belastingplan komt verder nog naar voren dat de belastingheffing over spaargeld met ingang van 2017 aangepast zal worden. In 2016 moet over vermogen in box 3, boven een vrijgesteld bedrag nog 1,2% belasting betaald worden. Met ingang van 2017 is de hoogte van deze belasting afhankelijk van het rendement op spaargeld, onroerend goed, aandelen en obligaties. Hierdoor wordt de hoogte van de belasting elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor kalenderjaar 2017 zal deze box 3 bij kleinere bedragen worden vastgesteld op 0,872% en voor grotere bedragen op 1,40 of 1,65%.

Deze belasting word elk jaar berekend over de omvang van uw spaargeld op 1 januari.

Als u zonnepanelen aan wilt kopen en u wilt besparen op deze inkomstenbelasting, dan kunt u besluiten om dit jaar nog zonnepanelen aan te kopen en te laten plaatsen. Na plaatsing worden de zonnepanelen onderdeel van uw (eigen) woning.

Betaalt u de factuur voor 31 december, dan telt dat geld niet meer mee voor de belasting die u over uw spaargeld moet betalen. Hierdoor hoeft u minder belasting over uw box 3 vermogen te betalen.

Door nog dit jaar zonnepanelen aan te kopen, betaalt de belastingdienst dus een extra stukje mee.

 

En de BTW over deze panelen?

Die vragen wij natuurlijk graag voor u terug.

 

Lagere wegenbelasting door zonnepanelen?

Als een BTW ondernemer een auto met ‘grijs’ kenteken koopt, dan komt hij in aanmerking voor een lager tarief voor de wegenbelasting.

Door de aankoop van zonnepanelen, wordt een particulier voor de BTW ook aangemerkt als ondernemer.

Betekent dit dat eigenaren van zonnepanelen ook korting krijgen op hun wegenbelasting ?

Helaas gaat deze regel niet automatisch op voor eigenaren van zonnepanelen. Naast de voorwaarde om BTW ondernemer te zijn,  heeft de belastingdienst nog een tweede voorwaarde gesteld om van deze regeling gebruik te maken.

De auto moet namelijk ook ‘meer dan bijkomstig’ voor het bedrijf gebruikt worden. Dit betekent in gewone taal dat op jaarbasis minimaal 10 procent van de gereden kilometers betrekking moeten hebben op het bedrijf.

In de praktijk zal vrijwel niemand aan deze voorwaarde voldoen. Hierdoor kunnen eigenaren van zonnepanelen geen aanspraak maken op een korting voor de wegenbelasting.