Vraag NU uw betaalde BTW over het 3e kwartaal 2017 terug !

Heeft u in het derde kwartaal van 2017 zonnepanelen gekocht?

 

Vanaf vandaag  is het mogelijk om de BTW aangifte over het tweede kwartaal naar de belastingdienst te sturen en daarmee uw BTW terug te vragen.

Voor klanten van BTWopZonnepanelen.NL hebben wij deze aangiften al verzonden, zodat zij zo spoedig mogelijk hun geld terug kunnen ontvangen.

Wilt u dat wij deze aanvraag ook voor u oppakken? Neem dan contact met ons op.

Tool financieel rendement op zonnepanelen (particulier)

 

Zonnepanelen gekocht tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 ?

De belastingdienst heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat als u zonnepanelen heeft aangekocht voor 20 juni 2013, u geen recht heeft op teruggave van de BTW die u voor deze zonnepanelen heeft betaald.
Zij waren van mening dat de uitspraak van het Hof van Justitie, waardoor particulieren wel de BTW terug kunnen vragen, geen terugwerkende kracht heeft.
Het Hof van Justitie heeft deze uitspraak op 20 juni 2013 gedaan.    (Hier vindt u de uitspraak van het Hof van Justitie)

Onlangs heeft het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch zich over dit standpunt van de belastingdienst uitgelaten.

Hierbij heeft het gerechtshof geoordeeld dat de belastingdienst particulieren met zonnepanelen anders behandeld dan andere ondernemers die BTW plichtig zijn en dat is niet toegestaan. De belastingdienst moest alsnog de gevraagde BTW terug betalen.

(Uiteraard) is de belastingdienst het hier niet mee eens. Op de valreep hebben ze tegen deze uitspraak van het gerechtshof cassatie aangetekend. Dit betekend dat de Hoge Raad nog eens naar deze uitspraak moet kijken. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland.

Als de Hoge Raad het standpunt van het gerechtshof bevestigd, dan zal de belastingdienst ook BTW terug moeten betalen voor zonnepanelen welke voor 20 juni 2013 zijn gekocht.

 

Heeft u voor 20 juni 2013 zonnepanelen aangekocht?

Dan staat u voor een dilemma.

Als u nu bij de belastingdienst de BTW van voor 20 juni 2013 terugvraagt, dan zal deze teruggave door de belastingdienst worden geweigerd.

Als u wacht op de uitspraak van de Hoge Raad, dan bent u mogelijk te laat.

Als de Hoge Raad de terugwerkende kracht ook goedkeurt, dan geldt hiervoor een maximale termijn van vijf jaar. Zou de uitspraak van de Hoge Raad lang op zich laten wachten, dan kan de termijn van vijf jaar versteken zijn waardoor u uw aanvraag te laat indient.

 

Wij bieden voor u een oplossing:

BTWopZonnepanelen.NL biedt voor u een oplossing.

Als u zonnepanelen heeft gekocht tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013, dan vragen wij nu uw BTW onder voorbehoud bij de belastingdienst terug.

 Wij bieden voor u de oplossing
Wij bieden voor u de oplossing

Deze teruggaaf wordt pas definitief op het moment dat de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof heeft bevestigd.

Mocht de Hoge Raad besluiten dat het standpunt van het gerechtshof niet juist was, dan krijgt u uw betaalde BTW dus niet terug.

 

Heeft u eerder uw BTW terug gevraagd en is uw aanvraag afgewezen? Ook dan kunnen wij u helpen.

 

Aantrekkelijk aanbod voor u:

Wij vragen uw BTW over 2012 en 2013 terug op op basis van no-cure no-pay.

Dit betekend dat, zolang u uw BTW over 2012 en 2013 nog niet terug gekregen heeft, u voor onze werkzaamheden geen kosten verschuldigd bent.

Pas als de belastingdienst besluit dat u de BTW over 2012 of 2013 terug krijgt, ontvangt u van ons een factuur. Wij rekenen hiervoor een vast bedrag van Eur 125 (excl. BTW) .

 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Geef dan nu uw gegevens aan ons door.

 

Belastingdienst betaalt BTW over het 2e kwartaal 2017 terug

Wanneer u BTW aangifte voor uw zonnepanelen heeft gedaan, dan begint de belastingdienst vandaag (13 juli  2017) met de uitbetaling van de BTW over het tweede kwartaal van 2017.

Heeft u zonnepanelen gekocht, maar de BTW nog niet terug gevraagd?

BTWopZonnepanelen.NL kan uw totale BTW aanvraag regelen voor een vast bedrag.

Wij zorgen van Aanvraag tot Vrijstelling  de volledige correspondentie met de belastingdienst.

En heeft u dan nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Zet ons nu voor u aan het werk door contact met ons op te nemen of onze gratis app te downloaden:

Het downloaden van deze app kan door te klikken op een van onderstaande links:

I – tunes (Apple)

appstore
https://itunes.apple.com/us/app/btw-op-zonnepanelen/id979916636?l=nl&ls=1&mt=8

 

Android store:

androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=nl.springmorning.info.BTWOpZonnepanelen

Investeringsaftrek voor zonnepanelen

Als een ondernemer binnen zijn eigen bedrijf zonnepanelen aankoopt, dan hij voor de inkomstenbelasting aanspraak maken op de investeringsaftrek.

De investeringsaftrek is een fictieve kostenpost waardoor er minder belasting betaald moet worden.

Als zonnepanelen op een woning geplaatst werd, ontstond de discussie of de zonnepanelen (door natrekking) onderdeel was van de woning.

Als dat zo was, dan verviel het recht op de investeringsaftrek, om dat die regeling niet voor woningen geldt.

De staatssecretaris van financiën heeft nu duidelijkheid gegeven op deze vraag.

Bij aankoop van zonnepanelen door ondernemers bestaat er recht op de investeringsaftrek, mits er geen sprake is van geïntegreerde zonnepanelen.

 

Omdat de investeringsaftrek alleen mogelijk is voor mensen die ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn, geldt deze regeling niet voor particulieren die zonnepanelen aankopen.

 

(Bron: besluit staatssecretaris nr. 2016-101667)

 

 

Investeringszekerheid voor de salderingsregeling

 

salderingsregelingsalderingsregeling

Als op een zonnige dag meer energie wordt opgewekt, dan er op dat moment in de woning wordt verbruikt, dan wordt de overtollige energie aan het openbare net geleverd.

Deze energie wordt “weggestreept” tegen elektriciteit die op een ander moment weer van het net wordt afgenomen.

Hierdoor hoeft u uw energiebedrijf alleen te betalen over het verschil tussen de afgenomen en de geleverde elektriciteit.

Deze regeling wordt de salderingsregeling genoemd.

 

Door deze salderingsregeling vertegenwoordigd iedere opgewekte Kwh een waarde van ongeveer € 0,20, waardoor investering in zonnepanelen aantrekkelijk is.

De salderingsregeling is in ieder geval geldig tot 2020. Voor de periode na die tijd moet het ministerie van economische zaken nog besluiten hoe ze met deze regeling om zullen gaan.

Energie agenda

Op 7 december 2016 heeft minister Kamp de energie agenda uitgebracht. In deze energie agenda heeft hij o.a. het volgende aangegeven:

“aanpassing van de salderingsregeling gaat sowieso gepaard met een overgangsregeling om investeringszekerheid te borgen”

Voor mensen die gebruik maken van de zgn. postcoderoos regeling is is de wetgeving een investeringszekerheidstermijn ingebouwd van 15 jaar.

Als deze zelfde termijn gaat gelden voor de investering van zonnepanelen door particulieren, dan blijft de aankoop van zonnepanelen financieel interessant.

klik hier voor het onderdeel van de energie agenda

klik hier voor de gehele energie agenda

 

 

 

 

 

Kleine ondernemersregeling mogelijk eenvoudiger

Op 12 juli heeft het ministerie van financiën, op vragen van een brief uit de tweede kamer, aangegeven dat de kleine ondernemingsregeling blijft bestaan.
Wel wordt nagedacht om deze regeling te vereenvoudigen.
Hoe de vereenvoudigde regeling er uit zal gaan zien, is nog niet bekend:


Bron: MvF, 12 juli 2016, 2016-0000080249:
Kleine ondernemersregeling mogelijk eenvoudiger
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) is niet van plan om de kleine ondernemersregeling af te schaffen.
Wel beziet hij in meer algemene zin de mogelijkheid om de huidige regeling verder te vereenvoudigen.
Nader onderzoek zal duidelijk maken of daar mogelijkheden toe zijn, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.
De kleine ondernemersregeling verleent een vermindering van belasting aan kleine ondernemers.
Deze vermindering is maximaal even groot als de door de kleine ondernemer af te dragen btw en kan niet hoger zijn dan € 1.345. .
In dat laatste geval kan de kleine ondernemer verzoeken om ontheven te worden van administratieve verplichtingen.
Eigenaren zonnepanelen krijgen mogelijk onterechte aanslag omzetbelasting

De belastingdienst  heeft vandaag onderstaand bericht gepubliceerd:

 

Ongeveer 2.000 eigenaren van zonnepanelen krijgen mogelijk deze week een onterechte aanslag omzetbelasting hoewel ze eerder een ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ hebben gekregen.

De aanslag waarover het gaat, heeft als datum 28 mei 2016.

Excuusbrief
Als ten onrechte een naheffingsaanslag wordt opgesteld, stuurt de Belastingdienst een excuusbrief.

In dat geval hoeft de aanslag niet betaald te worden. U krijgt dan een nihilaanslag met als datum 3 juni 2016.

Belastingdienst verstuurd correctiebrieven aangifteplicht

Begin deze maand zijn een groot aandeel zonnepanelenbezitters verblijdt met een brief van de belastingdienst, waarin aangekondigd werd dat zij BTW aangifte moesten doen, ondanks dat aan hun eerder een vrijstelling was verleend.

Al snel bleek dat hier door de belastingdienst een fout was gemaakt. Op de site van de belastingdienst is op 13 april dan ook een bericht geplaatst dat de belastingdienst de oorzaak van deze fout uit zou zoeken.

Mensen die ten onrechte zo’n brief hadden ontvangen, hoefde verder geen aktie te ondernemen.

 

Vandaag is door de belastingdienst een correctiebrief  verzonden, waarin ze een en ander weer recht zetten.

Een kopie van deze brief treft u hier aan.