Zonnepanelen & Kleine ondernemingsregeling

Wat is de kleine ondernemingsregeling?

Als u ondernemer bent voor de BTW, dan moet u over uw omzet BTW aan de belastingdienst afdragen. Gelijktijdig kunt u de betaalde BTW op uw aankopen weer van de belastingdienst terug vragen.

zonnepanelen kleine ondernemingsregeling

Als u op jaarbasis (kalenderjaar) per saldo maar een klein bedrag aan BTW aan de belastingdienst af hoeft te dragen, dan krijgt u dit bedrag door de belastingdienst kwijtgescholden.

Voor de toepassing van deze kwijtscheldingsregeling wordt eerst de af te dragen BTW verminderd met de terug te vragen BTW.

Als het bedrag dat daarna overblijft lager is dan 1.345 euro, dan wordt dit bedrag door de belastingdienst volledig kwijtgescholden.

Ligt het af te dragen bedrag tussen de 1.345 en 1.883 euro, dan wordt deze BTW gedeeltelijk door de belastingdienst kwijtgescholden.

De kleine ondernemingsregeling is niet van toepassing op rechtspersonen. Dit betekent dat een B.V., N.V. Corporatie, stichting en vereniging hier geen gebruik van kunnen maken.

Wijziging met ingang van 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zal deze regeling wijzigen. Vanaf die datum kan een vrijstelling voor de BTW aangiften verleend worden als de jaaromzet kleiner is dan Eur 20.000. Als u alleen BTW ondernemer bent met uw zonnepanelen, dan is in het algemeen uw omzet lager.

Nieuw is ook dat deze regeling ook mogelijk is voor rechtspersonen.

Heeft u echter meer dan Eur 2.500 BTW teruggevraagd, dan kan de belastingdienst een deel van de BTW die u gekregen, terug vragen. Om dat te voorkomen kunt u er voor kiezen nog een aantal jaren het lage BTW forfait aan de belastingdienst te betalen.