Lagere wegenbelasting door zonnepanelen?

Als een BTW ondernemer een auto met ‘grijs’ kenteken koopt, dan komt hij in aanmerking voor een lager tarief voor de wegenbelasting.

Door de aankoop van zonnepanelen, wordt een particulier voor de BTW ook aangemerkt als ondernemer.

Betekent dit dat eigenaren van zonnepanelen ook korting krijgen op hun wegenbelasting ?

Helaas gaat deze regel niet automatisch op voor eigenaren van zonnepanelen. Naast de voorwaarde om BTW ondernemer te zijn,  heeft de belastingdienst nog een tweede voorwaarde gesteld om van deze regeling gebruik te maken.

De auto moet namelijk ook ‘meer dan bijkomstig’ voor het bedrijf gebruikt worden. Dit betekent in gewone taal dat op jaarbasis minimaal 10 procent van de gereden kilometers betrekking moeten hebben op het bedrijf.

In de praktijk zal vrijwel niemand aan deze voorwaarde voldoen. Hierdoor kunnen eigenaren van zonnepanelen geen aanspraak maken op een korting voor de wegenbelasting.

 

 

Zonnepanelen op vakantiewoning

Als wij zonnepanelen op een vakantiewoning plaatsen, is er dan ook recht op BTW teruggave?

Deze vraag werd ons onlangs gesteld.

vakantiewoningen

De mogelijkheid om BTW terug te vragen is niet afhankelijk van waar de zonnepanelen worden geplaatst, maar of de elektriciteit die met de zonnepanelen wordt geproduceerd aan het openbare net wordt terug geleverd.

Als de zonnepanelen zijn aangesloten op het openbare net, dan bent u elektriciteitsproducent en wordt u voor de BTW aangemerkt als ondernemer. Hierdoor kunt u het grootste deel van de betaalde BTW op zowel de zonnepanelen als de installatiekosten bij de belastingdienst terug vragen.

Als de vakantiewoning eigendom is van iemand die niet in Nederland woont, dan is het opletten geblazen.

De kleine ondernemingsregeling en de vrijstelling voor de BTW aangiften is alleen van toepassing voor mensen die in Nederland wonen. Deze regeling is niet mogelijk voor rechtspersonen zoals een B.V. en dergelijke en ook niet voor mensen die in het buitenland wonen. Deze mensen moeten dus ook in de jaren na aankoop van de zonnepanelen BTW aangifte doen en jaarlijks een klein bedrag aan de belastingdienst betalen.

 

BTW op montage van zonnepanelen gaat op 1 juli 2015 omhoog van 6% naar 21%

Als u zonnepanelen op uw woning laat plaatsen en uw woning is ouder dan twee jaar, dan mag de installateur over de installatiekosten 6 procent BTW in rekening brengen. Dit vloeit voort uit een tijdelijke regeling die de overheid heeft ingevoerd ter bestrijding van de crisis. Deze tijdelijke regeling zal op 1 juli 2015 aflopen.

Hierdoor zal uw installateur, als de zonnepanelen na 1 juli 2015 worden geïnstalleerd, over de montagekosten 21% BTW bij u in rekening brengen.

Deze verhoging van de BTW hoeft voor u als klant geen financiële gevolgen te hebben. Als u zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW op zowel de zonnepanelen als de installatiekosten bij de belastingdienst terug vragen. Door de verhoging van de BTW van 6% naar 21% kunt u dus een groter bedrag bij de belastingdienst terug vragen. Hierdoor heeft u geen financieel nadeel van de verhoging van de BTW op arbeidskosten.

 

 

Informatie over BTW op Zonnepanelen nu overal toegankelijk.

BTWopZonnepanelen.NL heeft samen met Springmorning Software een app ontwikkeld over de BTW teruggave op zonnepanelen.

Met dit programma krijgt u als particulier direct antwoord op veel gestelde vragen over deze BTW regeling. Bovendien leggen we uit welke stappen u moet zetten om de BTW terug te krijgen.

Door deze app is de informatie over de BTW teruggave nu overal beschikbaar.

De app is is beschikbaar voor ANDROID en IPHONE gebruikers en is gratis te downloaden in zowel de playstore als appstore.

U kunt de app vinden door in de store te zoeken op ‘BTW’ en ‘Zonnepanelen’.

app zonnepanelen

 

 

 

Of klik op een van onderstaande links:

 

               androidappstore

 

Belastingdienst verstuurt foutieve brieven

Mensen die de BTW op hun zonnepanelen terug hebben gevraagd, kunnen bij de belastingdienst vrijstelling aanvragen voor de administratieve verplichtingen voor de BTW.

Nadat deze vrijstelling door de belastingdienst is toegezegd, betekent dit dat geen BTW aangifte meer gedaan hoeft te worden. Dit is het sluitstuk op het terugvragen van de betaalde BTW.

Vorige week heeft de belastingdienst aan veel mensen die zo’n vrijstelling hebben gekregen, een brief gestuurd waarin stond dat zij toch in 2015 hun BTW aangifte in moesten vullen.

Wij hebben hierover inmiddels contact gehad met de belastingdienst. Deze heeft nu aangegeven dat zij deze brieven per abuis hebben verstuurd.

Heeft u ook zo’n brief gekregen, dan hoeft u dus geen aktie te ondernemen.

Het bericht hierover van de belastingdienst vindt u op de volgende pagina:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/onterecht_verstuurde_uitnodigingen_voor_het_doen_van_btw_aangifte

 

Tip van de consumentenbond: Kies een goede belastingadviseur

De consumentenbond heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van belastingadviezen.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat adviseurs zonden keurmerk er beduidend slechter van af kwamen dan adviseurs die aangesloten zijn bij het Register Belastingadviseurs.

 

RB logoBTWopZonnepanelen.NL is aangesloten bij het Register Belastingadveurs

Als tip geeft de consumentenbond om bij de keuze van een belastingadviseur je onderbuikgevoel te volgen. Een adviseur die is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs heeft in elk geval een degelijke fiscale opleiding.

‘Projecten zonne-energie staan onder druk’ (??)

‘Projecten zonne-energie staan onder druk’  (??)

EenVandaag meldt op 25 oktober 2014 dat projecten van zonne-energie onder druk staan.

Projecten zonne-energie onder druk

Volgens dit artikel gaat het over mensen die via een corporatie of een vereniging van eigenaren gezamenlijk zonnepanelen kopen. Hierbij maken ze gebruik van de postcoderoos-regeling’

De deelnemers aan zo’n initiatief krijgen op hun eigen stroomrekening een korting op de energiebelasting van 7,5 cent per geleverde Kwh. Daarnaast verkoopt de corporatie de opgewekte elektriciteit aan een energiemaatschappij. Deze verkoopopbrengst stroomt in de kas van de corporatie of een vereniging van eigenaren en komt daarmee indirect toe aan de deelnemers.

Bij de verkoop van de elektriciteit aan de energiemaatschappij brengt de corporatie BTW in rekening. Deze BTW moet de corporatie vervolgens aan de belastingdienst afdragen. Omdat ze deze BTW aan de belastingdienst moeten afdragen, kunnen ze de betaalde BTW op de aanschaf van zonnepanelen weer van de belastingdienst terug krijgen.

Doordat de corporatie onder de BTW regeling valt, heeft deze het voordeel dat de investering in de zonnepanelen lager is.

Het enige ‘nadeel’ van een corporatie is dat zij niet in aanmerking kan komen voor de kleine ondernemingsregeling. Deze staat alleen open voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen zoals een corporatie of vereniging.

Overigens speelt de kleine ondernemingsregeling niet als er veel zonnepanelen geëxploiteerd worden.

Voor particulieren is de opmerking van een vandaag dus niet van toepassing. De stroom die door particulieren opgewekt wordt, wordt één op één verrekend met de elektriciteit die van het energiebedrijf wordt afgenomen. Een particulier valt door het beperkt aantal panelen wel onder de kleine ondernemingsregeling, waardoor in het jaar na aanschaf van de zonnepanelen in het algemeen geen BTW afgedragen moet worden. Met een stroomprijs van ca. 22 @ 23 cent per Kwh zijn zonnepanelen wel rendabel aan te kopen.

Link naar artikel: EenVandaag

 

 

 

Terugvragen BTW op Zonnepanelen blijft ook in 2015 mogelijk !

Sinds 20 juni 2013 is het voor particulieren mogelijk om de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vragen. De minister heeft destijds aangegeven dat zij deze mogelijkheid ongewenst acht en op zoek zou naar mogelijkheden om deze mogelijkheid tot teruggave te voorkomen.

Omdat de BTW een Europese belasting is, kan Nederland deze wet niet eenzijdig aanpassen. Uit het belastingplan voor het jaar 2015 komt nu naar voren dat Nederland hierin berust en de kosten die de teruggave van de BTW met zich meebrengt, compenseert door het deels afschaffen van korting voor de energiebelasting en anderzijds het verlagen van de korting voor de energiebelasting. Hieruit blijkt dat de teruggave van BTW op Zonnepanelen een structureel karakter blijft houden.

 

Uit het belastingplan 2015:

 

Arrest Fuchs

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) arrest gewezen in de zaak Fuchs.

Op grond van dit arrest zijn particuliere eigenaren van zonnepanelen die de opgewekte energie tegen een vergoeding leveren aan het elektriciteitsnet, belastingplichtig voor de btw. Zij gelden daarmee als ondernemer voor de btw.

Door het met btw-ondernemerschap gepaard gaande recht op aftrek van btw en de werking van de kleine ondernemersregeling heeft dit arrest een budgettaire derving tot gevolg. Om de derving als  gevolg van het arrest te dekken, zal de vaste belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie (nu € 318,62) stapsgewijs worden verlaagd en de belastingvermindering voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie (nu € 119,62) worden afgeschaft. Deze dekking uit de belastingvermindering in de energiebelasting komt bovenop de dekking voor de hiervoor genoemde uitbreiding van de vrijstelling voor zelfopwekking naar de huursector.

 

De energiebelasting en de heffingskorting voor de energiebelasting wordt via de rekening van de energiemaatschappij verrekend. Hierbij gaat de energiemaatschappij er van uit dat er per factuur een afnemer van energie is.

In de praktijk komt het vaak voor dat de afgenomen elektriciteit via tussenmeters wordt doorgeleverd. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een winkelpand met een afzonderlijke bovenwoning, een aantal kantoorgebouwen / units die een gezamenlijke energieaansluiting hebben, een bedrijfscomplex met opslagunits ed.

Omdat al de afzonderlijke units recht kunnen hebben op de heffingskorting kan deze bij de belastingdienst terug gevraagd worden. De aanvraag tot teruggaaf van energiebelasting kan tot vijf jaar nadat de energiemaatschappij zijn jaarafrekening heeft opgesteld.

Vraag tijdig de energiebelasting terug

 

Mogelijk zijn er situaties in uw omgeving, waarbij deze korting op de energiebelasting nog niet bij de belastingdienst terug gevraagd is.

Wij kunnen de aanvraag voor het terug krijgen van de energiebelasting regelen op basis van no cure no pay.

Wilt u hierover meer weten, neem dan gerust contact met ons op.