Investeringszekerheid voor de salderingsregeling

 

salderingsregelingsalderingsregeling

Als op een zonnige dag meer energie wordt opgewekt, dan er op dat moment in de woning wordt verbruikt, dan wordt de overtollige energie aan het openbare net geleverd.

Deze energie wordt “weggestreept” tegen elektriciteit die op een ander moment weer van het net wordt afgenomen.

Hierdoor hoeft u uw energiebedrijf alleen te betalen over het verschil tussen de afgenomen en de geleverde elektriciteit.

Deze regeling wordt de salderingsregeling genoemd.

 

Door deze salderingsregeling vertegenwoordigd iedere opgewekte Kwh een waarde van ongeveer € 0,20, waardoor investering in zonnepanelen aantrekkelijk is.

De salderingsregeling is in ieder geval geldig tot 2020. Voor de periode na die tijd moet het ministerie van economische zaken nog besluiten hoe ze met deze regeling om zullen gaan.

Energie agenda

Op 7 december 2016 heeft minister Kamp de energie agenda uitgebracht. In deze energie agenda heeft hij o.a. het volgende aangegeven:

“aanpassing van de salderingsregeling gaat sowieso gepaard met een overgangsregeling om investeringszekerheid te borgen”

Voor mensen die gebruik maken van de zgn. postcoderoos regeling is is de wetgeving een investeringszekerheidstermijn ingebouwd van 15 jaar.

Als deze zelfde termijn gaat gelden voor de investering van zonnepanelen door particulieren, dan blijft de aankoop van zonnepanelen financieel interessant.

klik hier voor het onderdeel van de energie agenda

klik hier voor de gehele energie agenda

 

 

 

 

 

Eigenaren zonnepanelen krijgen mogelijk onterechte aanslag omzetbelasting

De belastingdienst  heeft vandaag onderstaand bericht gepubliceerd:

 

Ongeveer 2.000 eigenaren van zonnepanelen krijgen mogelijk deze week een onterechte aanslag omzetbelasting hoewel ze eerder een ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ hebben gekregen.

De aanslag waarover het gaat, heeft als datum 28 mei 2016.

Excuusbrief
Als ten onrechte een naheffingsaanslag wordt opgesteld, stuurt de Belastingdienst een excuusbrief.

In dat geval hoeft de aanslag niet betaald te worden. U krijgt dan een nihilaanslag met als datum 3 juni 2016.

Belastingdienst verstuurd correctiebrieven aangifteplicht

Begin deze maand zijn een groot aandeel zonnepanelenbezitters verblijdt met een brief van de belastingdienst, waarin aangekondigd werd dat zij BTW aangifte moesten doen, ondanks dat aan hun eerder een vrijstelling was verleend.

Al snel bleek dat hier door de belastingdienst een fout was gemaakt. Op de site van de belastingdienst is op 13 april dan ook een bericht geplaatst dat de belastingdienst de oorzaak van deze fout uit zou zoeken.

Mensen die ten onrechte zo’n brief hadden ontvangen, hoefde verder geen aktie te ondernemen.

 

Vandaag is door de belastingdienst een correctiebrief  verzonden, waarin ze een en ander weer recht zetten.

Een kopie van deze brief treft u hier aan.

 

 

Lagere wegenbelasting door zonnepanelen?

Als een BTW ondernemer een auto met ‘grijs’ kenteken koopt, dan komt hij in aanmerking voor een lager tarief voor de wegenbelasting.

Door de aankoop van zonnepanelen, wordt een particulier voor de BTW ook aangemerkt als ondernemer.

Betekent dit dat eigenaren van zonnepanelen ook korting krijgen op hun wegenbelasting ?

Helaas gaat deze regel niet automatisch op voor eigenaren van zonnepanelen. Naast de voorwaarde om BTW ondernemer te zijn,  heeft de belastingdienst nog een tweede voorwaarde gesteld om van deze regeling gebruik te maken.

De auto moet namelijk ook ‘meer dan bijkomstig’ voor het bedrijf gebruikt worden. Dit betekent in gewone taal dat op jaarbasis minimaal 10 procent van de gereden kilometers betrekking moeten hebben op het bedrijf.

In de praktijk zal vrijwel niemand aan deze voorwaarde voldoen. Hierdoor kunnen eigenaren van zonnepanelen geen aanspraak maken op een korting voor de wegenbelasting.

 

 

Zonnepanelen op vakantiewoning

Als wij zonnepanelen op een vakantiewoning plaatsen, is er dan ook recht op BTW teruggave?

Deze vraag werd ons onlangs gesteld.

vakantiewoningen

De mogelijkheid om BTW terug te vragen is niet afhankelijk van waar de zonnepanelen worden geplaatst, maar of de elektriciteit die met de zonnepanelen wordt geproduceerd aan het openbare net wordt terug geleverd.

Als de zonnepanelen zijn aangesloten op het openbare net, dan bent u elektriciteitsproducent en wordt u voor de BTW aangemerkt als ondernemer. Hierdoor kunt u het grootste deel van de betaalde BTW op zowel de zonnepanelen als de installatiekosten bij de belastingdienst terug vragen.

Als de vakantiewoning eigendom is van iemand die niet in Nederland woont, dan is het opletten geblazen.

De kleine ondernemingsregeling en de vrijstelling voor de BTW aangiften is alleen van toepassing voor mensen die in Nederland wonen. Deze regeling is niet mogelijk voor rechtspersonen zoals een B.V. en dergelijke en ook niet voor mensen die in het buitenland wonen. Deze mensen moeten dus ook in de jaren na aankoop van de zonnepanelen BTW aangifte doen en jaarlijks een klein bedrag aan de belastingdienst betalen.

 

BTW op montage van zonnepanelen gaat op 1 juli 2015 omhoog van 6% naar 21%

Als u zonnepanelen op uw woning laat plaatsen en uw woning is ouder dan twee jaar, dan mag de installateur over de installatiekosten 6 procent BTW in rekening brengen. Dit vloeit voort uit een tijdelijke regeling die de overheid heeft ingevoerd ter bestrijding van de crisis. Deze tijdelijke regeling zal op 1 juli 2015 aflopen.

Hierdoor zal uw installateur, als de zonnepanelen na 1 juli 2015 worden geïnstalleerd, over de montagekosten 21% BTW bij u in rekening brengen.

Deze verhoging van de BTW hoeft voor u als klant geen financiële gevolgen te hebben. Als u zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW op zowel de zonnepanelen als de installatiekosten bij de belastingdienst terug vragen. Door de verhoging van de BTW van 6% naar 21% kunt u dus een groter bedrag bij de belastingdienst terug vragen. Hierdoor heeft u geen financieel nadeel van de verhoging van de BTW op arbeidskosten.

 

 

Informatie over BTW op Zonnepanelen nu overal toegankelijk.

BTWopZonnepanelen.NL heeft samen met Springmorning Software een app ontwikkeld over de BTW teruggave op zonnepanelen.

Met dit programma krijgt u als particulier direct antwoord op veel gestelde vragen over deze BTW regeling. Bovendien leggen we uit welke stappen u moet zetten om de BTW terug te krijgen.

Door deze app is de informatie over de BTW teruggave nu overal beschikbaar.

De app is is beschikbaar voor ANDROID en IPHONE gebruikers en is gratis te downloaden in zowel de playstore als appstore.

U kunt de app vinden door in de store te zoeken op ‘BTW’ en ‘Zonnepanelen’.

app zonnepanelen

 

 

 

Of klik op een van onderstaande links:

 

               androidappstore

 

Belastingdienst verstuurt foutieve brieven

Mensen die de BTW op hun zonnepanelen terug hebben gevraagd, kunnen bij de belastingdienst vrijstelling aanvragen voor de administratieve verplichtingen voor de BTW.

Nadat deze vrijstelling door de belastingdienst is toegezegd, betekent dit dat geen BTW aangifte meer gedaan hoeft te worden. Dit is het sluitstuk op het terugvragen van de betaalde BTW.

Vorige week heeft de belastingdienst aan veel mensen die zo’n vrijstelling hebben gekregen, een brief gestuurd waarin stond dat zij toch in 2015 hun BTW aangifte in moesten vullen.

Wij hebben hierover inmiddels contact gehad met de belastingdienst. Deze heeft nu aangegeven dat zij deze brieven per abuis hebben verstuurd.

Heeft u ook zo’n brief gekregen, dan hoeft u dus geen aktie te ondernemen.

Het bericht hierover van de belastingdienst vindt u op de volgende pagina:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/onterecht_verstuurde_uitnodigingen_voor_het_doen_van_btw_aangifte

 

Tip van de consumentenbond: Kies een goede belastingadviseur

De consumentenbond heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van belastingadviezen.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat adviseurs zonden keurmerk er beduidend slechter van af kwamen dan adviseurs die aangesloten zijn bij het Register Belastingadviseurs.

 

RB logoBTWopZonnepanelen.NL is aangesloten bij het Register Belastingadveurs

Als tip geeft de consumentenbond om bij de keuze van een belastingadviseur je onderbuikgevoel te volgen. Een adviseur die is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs heeft in elk geval een degelijke fiscale opleiding.